Parayla Ustalık Belgesi ve ustalık belgesi kiralama

Belirli meslek gruplarının yönetmeliklerinde yapılan değişiklikler ve geliştirmeler sebebiyle iş yeri açma ve çalıştırma için ustalık belgesi olma zorunluluğu getirildi.Durum böyle olunca meslek gruplarına katılıp kalfalık ve ustalık belgesi almak yerine parayla ustalık belgesi veya ustalık belgesi kiralama gündeme geldi.

İlk olarak şunu belirtmekte fayda görüyoruz, Yapmış olduğunuz meslek ne olursa olsun o mesleğe ait ustalık veya kalfalık belgeniz olması ve bu belgeyi de bir meslek kursuna gidip gerekli eğitimlerden geçtikten sonra almanız hem işinize hemde profesyonel iş hayatınıza doğrudan etki edecektir.

Gelelim asıl konularımızdan birisi olan Parayla Ustalık Belgesi almaya, böyle bir şey mümkün değildir, Buna ilave olarak da kanunen bu suçtur.
Ancak bir meslek kursuna kayıt olup bu kursa katılıp katılmamak sizin sorumluluğunuzdadır.Dolayısıyla ustalık belgesi almak için kurs devamlılığı yoktur.Kurs bitiminde yapılacak olan sınavlarda başarılı olmanız ustalık belgesi almanızda yeterli olacaktır.

Diğer bir merek edilen konu ise ustalık belgesi kiralama, Çeşitli iş kollarında ustalık belgesi olmadan çalışamaz ve iş yeri açamazsınız ancak yine bazı iş kollarında ustalık belgesi kiralama yaparak iş yerinizi o belge ile açabilirsiniz.Dikkat edin sadece iş yeri açmak için diyoruz.Özetleyecek olursak başkasının ustalık belgesini kiralayarak bir işe giremezsiniz.

Sonuç olarak toparlayacak olursak bir meslek konusunda çıraklıktan başlayarak iş girdiniz, daha sonra kalfa oldunuz ve nihayetinde usta oldunuz, ustalık belgesi alarak bir nevi akademik olarak da bu iş kolunda yetkin ve kalifiyeli bir personel olduğunuz belgesidir.

Ahşap Doğrama İmalatı Ustalık Belgesi

Ahşap Doğrama İmalatı Ustalık Belgesi olan kişiler Kendi iş yerini açabilir veya bu iş kolunda faaliyet gösteren bir firmada çalışabilirler.

Ahşap Doğrama imalatçısının sahip olduğu, ahşap doğrama üretimi yapma yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretimin verildiği daldır.

Ahşap Doğrama İmalatı Ustalık Belgesi almak için;
1- Kalfalık Belgesini almaya hak kazandıktan sonra Ustalık eğitim kursuna kayıt yaptırarak 2 yıllık pratik eğitim süresi içinde 256 saatlik teorik eğitim kursunu bitirenler girecekleri sınavdan başarılı olmaları halinde Ustalık Belgesi alırlar.

2- Kalfalık belgesini almaya hak kazandığı tarihten itibaren en az 5 yıl mesleğinde çalıştığını belgelendirenler girecekleri sınavından başarılı olmaları halinde Ustalık Belgesi alırlar.

3- Meslek Liselerinin 3 yıllık programlarından mezun olanlar, alanları ile ilgili bir daldan ustalık sınavına girip başarılı olmaları halinde Ustalık Belgesi alırlar.

Önemli not: Ustalık eğitimi kursuna kayıt yaptırmak için Kalfalık Belgesine sahip olmak şartı aranmaktadır.

– Ahşap birleştirmelerini ve imalat resimlerini teknik resim standartlarına ve kurallarına uygun çizme
– Ahşap ve ahşap ürünlerini elde etme
– Bilgisayarda çizim yazılımı programlarını kullanarak teknik resim standartlarına ve kurallarına uygun olarak iki boyutlu imalat/yapım resmi ve montaj resmi çizme
– Ahşap iç mekân doğrama yapımı, malzeme ve makineleri kullanma
– Ahşap doğrama resmi çizme, malzeme ve gereçleri kullanma
– Ahşap ve ahşap ürünlerini makinede işleyerek tekniklerine uygun yapma
– Bitmiş işlerin kontrolü, depolanması, ambalajlaması ve sipariş alma
– Ahşap dış mekân doğrama yapma, malzeme ve makineleri kullanma

Zabıt Kâtipliği Dalı Mesleki ve Teknik Eğitim Diploması

Zabıt Kâtipliği diploması olan kişiler, Zabıt Katibi, Noter Katibi, İcra Katibi, Hâkim Katibi, Duruşma Katibi, Avukat Katibi, Mahkeme Katibi, Hukuk Katibi, Hukuk Yardımcı Elemanı, Avukat Yardımcısı, Özel Dedektif olarak çalışabilirler.

Zabıt Kâtipliği Dalı Mesleki ve Teknik Eğitim Diploması almış kişiler aşağıda yer alan bilgi ve becerilere sahip olacaklardır.
– Mesleki ve kişisel gelişimine destek sağlayacak faaliyetlerde bulunur.
– İş organizasyonu yapar
– Bilgisayar programlarını kullanarak, bilgisayarda hızlı ve doğru resmi yazı yazar
– Dosyalama ve arşivleme sistemlerini yapar
– İş ve ticaret hukukuna uygun olarak ticari belgeleri düzenler
– Temel hukuk kurallarını yerine getirir.
– Kamu hukuku ve özel hukuk uygulamalarını yapar.
– Cumhuriyet Başsavcılığı kalemi işlemlerini yürütür
– Ceza mahkemeleri kalem hizmetlerini yürütür.
– Hukuk mahkemelerinin kalem hizmetlerini yürütür.
– Yüksek yargı organlarına ait kalem hizmetlerini yürütur.
– Adli ve idari yargı komisyon hizmetlerini yürütür
– İdare ve vergi mahkemeleri kalem hizmetlerini yürütür
– Takip hukuku ile icra müdürlüklerinde, icra mahkemelerinde ve icra ve iflas dairelerinde kalem hizmetlerini
yürütür.

Zabıt Kâtipliği diploması almak için;
1. Dört yıllık eğitim veren meslek lisesi, Anadolu meslek lisesi, teknik lise ve Anadolu teknik lise programını başarı ile
tamamlamış olmak
2. Mesleki açık öğretim lisesinden alanı ile ilgili eğitim programını başarı ile tamamlamış olmak

Zabıt Kâtipliği Eğitim Süresi
Örgün eğitimin 9. sınıfından sonra mesleki eğitimin süresi 3 yıl olup eğitimi teorik ve uygulamalı eğitimin program içindeki
yüzdesi ve süresi aşağıda belirtilmektedir. Meslek eğitimi teorik ve uygulamalı olarak yapılır. Anadolu meslek ve Anadolu
teknik lisesinde yabancı dil eğitimine daha fazla süre ayrılmaktadır.

 

 

 

 

 

 

Zabıt Kâtipliği Giriş Şartları
1. Örgün mesleki eğitim için ortaokulu tamamlamış olmak ve ilgili mevzuata göre yaş sınırını aşmamak.
2. Mesleki açık öğretim lisesi için ortaokulu tamamlamış olmak.
3. Teknik lise için ortak olan 9. sınıftan sonra ilgili mevzuat doğrultusunda yılsonu başarı ortalamasını tutturmuş olmak.
4. Anadolu meslek ve Anadolu teknik lisesine girmek için orta öğretim kurumlarına giriş sınavında başarılı olmak.

Fırıncılık ustalık belgesi nasıl alınır?

Fırıncılık Ustalık belgesi Nedir?
Milli Eğitim Bakanlığının hazırlamış olduğu sınavlardan başarılı bir şekilde geçen kalfaların Otel, restoranlar ve catering v.b. gibi alanlarında faaliyet gösterecek işletmelerde Usta olarak çalışmak ve bu yerleri işletmek için bu ustalık belgesi şarttır.

Fırıncılık ustalık belgesi Tanımı?
Sınavdan başarılı olan kişilerin; Açacağı iş yerlerinde veya Usta olarak işe başladıklarında iş tanımı içerisinde Ekmek, pide, simit ve çeşitlerini ürün özelliğine göre temel ve yardımcı bileşenlerini hazırlama, hamur yoğurma, hamuru fermente ederek ürünü pişirme, üretme yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.

Fırıncı Ustalık Belgesi Alan kişiler;
– Besin öğelerine ve besin gruplarına olan ihtiyaçları belirleme, yemekleri yer aldığı besin gruplarına göre listeleme ve günlük menü planlama
– Çalışma ortamında, hijyen kurallarına göre sanitasyonu sağlama
– Fırıncılık temel işlem ve uygulamalarını hijyenik olarak yapabilme
– Özel kullanım amaçlı ekmekleri ve simit çeşitlerini tekniğine göre hazırlayarak,paketlenmesi
– Fırıncılık uygulamalarını, ilgili kanun ve düzenlemeler doğrultusunda yapabilme

Fırıncılık ustalık belgesi alan kişiler, Daha öncesinde ilgili meslek koluna ait kalfalık belgesinin alması zorunludur.

Fırıncılık Ustalık Belgesi Almak için gerekli şartlar.
-T.C. Vatandaşı olmak.
-En az ilkokul mezunu olmak.
-Mesleki yeterlilik için en az bu meslek kolunda 2 yıldır çalıştığını gösterir belgesi olmalıdır.
-Sağlık raporu.
-Kalfalık belgesi

myk kaynakçı belgesi

MYK kaynakçı belgesi ana başlıklar halinde paragraf paragraf sizlere anlatmaya çalışacağız.

-MYK (Mesleki Yeterlilik Kurumu) tarafından verilen ve bu belge olmadan hiç bir yerde çalışılmasına izin verilmeyen kaynakçı belgesidir.
Kısaca bu belge olmadan hiç bir yerde kaynakçı olarak çalışamazsınız.

-MYK tarafından verilen bu belgeye ödemiş olduğunuz tüm ücretleri devlet tarafından geri ödenmektedir.
Bunu da kısaca açıklayacak olursak belge almak için MYK tarafından yetkilendirilmiş bir merkeze kayıt olduğunuz zaman harcamış olduğunuz tüm ücretleri geri alabileceksiniz.

-MYK tarafından yetki verilmeyen hiç bir kurum yada kuruluştan kaynakçı belgesi almanızın geçerliliği yoktur. Buna İŞKUR veya MEB kursları da dahil.

-Kaynakçı mesleki olarak MYK tarafından 7 ayrı branşa ayrılmıştır, Her branşın farklı bir sınavı ve eğitimi vardır.
Bu branşlar;
*Alüminyum kaynakçısı
*Plastik kaynakçısı
*Çelik Kaynakçısı
*Direnç kaynak ayarcısı
*Kaynak operatörü
*Doğalgaz çelik boru kaynakçısı
*Doğalgaz polietilen kaynakçısı

Yukarıda saymış olduğumuz branşları tek tek inceleyip bilgi verelim.

Alüminyum kaynakçısı:Bu yeterlilik, alüminyum ve alaşımlarının ergitmeli kaynak yöntemlerinden birini elle veya yarı mekanize donanım kullanarak
gerçekleştiren kaynakçıların yeterliğinin belirlenmesi, sınanması ve belgelendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.
Alüminyum kaynakçısı başvuru belgeleri:Kimlik fotokopisi ve MYK başvuru belgesiyle birlikte çalışacağınız kuruma başvuru yapabilirsiniz.
Alüminyum kaynakçısı sınavı:Teorik ve Uygulamalı (ISO 9606-2) olarak iki sınav yapılmaktadır, Her iki sınavdan da %50 ve üzeri başarılı olarak kişiler belgesini almaya hak kazanırlar.

Plastik kaynakçısı:Bu yeterlilik plastik kaynakçısının niteliklerinin belirlenmesi ve belgelendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.Ülkemizde plastik sektörünün gelişmesi, su ve doğalgaz iletiminde yoğun olarak polietilen malzeme kullanımı ve bu sektörlerde kalite ve güvenliğin öneminin artması nitelikli iş gücü ihtiyacını doğurmuştur. Bu ihtiyacı karşılamak amacıyla plastik kaynakçısı ulusal yeterliliği hazırlanmıştır.
Plastik kaynakçısı başvuru belgeleri:Kimlik fotokopisi ve MYK başvuru belgesiyle birlikte çalışacağınız kuruma başvuru yapabilirsiniz.
Plastik kaynakçısı sınavı:Eğitim sertifakısı veya Tecrübe yazısı  (En az iki yıldır bir iş yerinde bu işi yaptığına dair yazı) , Teorik ve Uygulamalı (EN 13067) olarak iki sınav yapılmaktadır, Her iki sınavdan da %50 ve üzeri başarılı olarak kişiler belgesini almaya hak kazanırlar.

Çelik kaynakçısı:Ülkemizde, çelik malzemelerin ergitmeli kaynak yöntemlerinden herhangi birini elle veya yarı mekanize kaynak donanımlarını kullanarak gerçekleştirecek işletme/kurumlara nitelikli personel arzının sağlanması, bu faaliyetlerin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;

•Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
•Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
•Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.

Çelik kaynakçısı başvuru belgeleri:MYK Başvuru formu, Sınav ücreti dekontu, Kimlik fotokopisi.
Çelik kaynakçısı sınavı:Teorik ve Uygulama sınavları yapılmaktadır, Her iki sınavdan başarı oranınız en az %50 ve üzeri olmalıdır.

Direnç kaynak ayarcısı:Ülkemizde, metalik malzemelerin ergitmeli direnç kaynak yöntemlerinden herhangi birini, tam mekanize veya otomatik kaynak donanımlarını kullanarak gerçekleştirecek işletme/kurumlara nitelikli personel arzının sağlanması, bu faaliyetlerin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;

•Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
•Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
•Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.

Önemli Not:Bu yeterlilik direnç kaynağında yüksek basınç altında çalışan kaynak operatörlerine uygulanmaz.

Direnç kaynak ayarcısı başvuru belgeleri:MYK Başvuru formu, Sınav ücreti dekontu, Kimlik fotokopisi.

Direnç kaynak ayarcısı sınavı:Teorik ve Uygulama (TS EN ISO 14732) sınavları yapılmaktadır, Teorik sınavdan en az %60 ve üzeri, Uygulamadan en az %50 ve üzeri alırsanız sınavı geçmiş sayılırsınız.

Kaynak operatörü:Ülkemizde, metalik malzemelerin ergitmeli kaynak yöntemlerinden herhangi birini, tam mekanize veya otomatik kaynak donanımlarını kullanarak gerçekleştirecek işletme/kurumlara nitelikli personel arzının sağlanması, bu faaliyetlerin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;

•Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
•Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
•Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.

Kaynak operatörü başvuru belgeleri:MYK Başvuru formu, Sınav ücreti dekontu, Kimlik fotokopisi.
Kaynak operatörü sınavı:Teorik ve Uygulama (TS EN ISO 14732) sınavları yapılmaktadır, Teorik sınavdan en az %60 ve üzeri, Uygulamadan en az %50 ve üzeri alırsanız sınavı geçmiş sayılırsınız.

Doğalgaz çelik boru kaynakçısı:Ülkemizde doğal gaz sektörünün gelişmesiyle çelik boru kaynağı yapan, devreye alan, test işlemlerini gerçekleştiren sektörde kalite ve güvenliği sağlayabilen nitelikli iş gücü ihtiyacı doğmuştur.
Bu ihtiyacı karşılamak ve bu doğrultuda Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı niteliklerinin belirlenmesi ve belgelendirilmesi amacıyla Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı (Seviye 3) ulusal yeterliliği hazırlanmıştır.
Bu ulusal yeterlilik eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktadır.

Doğalgaz çelik boru kaynakçısı başvuru belgeleri:MYK Başvuru formu, Sınav ücreti dekontu, Kimlik fotokopisi.

Doğalgaz çelik boru kaynakçısı sınavı:Teorik ve Uygulama (ISO 9606-1) olmak üzere iki sınav yapılmaktadır.
Uygulama sınavından en az %80, Teorik sınavdan en az %60 ve üzeri alırsanız başarılı sayılarak, Doğalgaz çelik boru kaynakçısı belgesini almaya hak kazanırsınız.

Doğalgaz polietilen kaynakçısı:Ülkemizde doğal gaz sektörünün gelişmesiyle polietilen
boru kaynağı yapan, devreye alan, test işlemlerini gerçekleştiren sektörde kalite ve güvenliği sağlayabilen nitelikli iş gücü ihtiyacı doğmuştur.

Bu ihtiyacı karşılamak ve bu doğrultuda Doğal Gaz polietilen kaynakçı niteliklerinin belirlenmesi ve belgelendirilmesi amacıyla Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçı Personeli (Seviye 3) ulusal yeterliliği hazırlanmıştır.

Doğalgaz polietilen kaynakçısı başvuru belgeleri: PE Eğitim Sertifikası veya en az iki yıllık tecrübe yazısı, Kimlik Fotokopisi, Ücret Dekontu, MYK Başvuru Formu

Doğalgaz polietilen kaynakçısı sınavı:Teorik ve uygulama (EN 13067) olmak üzere iki sınav yapılmaktadır.Teorik sınavdan en az %70, Uygulama sınavından %50 ve üzeri olmalıdır.

güzellik uzmanlığı ustalık belgesi

güzellik uzmanlığı ustalık belgesi almak için önce hangi branşta belge almak istediğiniz önemlidir, Çünkü epilasyon hizmeti verilecek ise mesleki yeterlilik kurumu ve İGDESO (İstanbul Güzellik Uzmanları ve Güzellik Salonu İşletmecileri Esnaf Sanatkarlar Odası) Ortaklaşa almış olduğu karar neticesinde ulusal mesleki yeterliliği ve standartlarına uyulması amacıyla çalışmalara başlandı.Buna ilave olarak iş yeri açma ruhsatı için de yine aynı şekilde bu birimlerden alınan belge de yürürlüğe girmiştir.

Aslında bu konu karışık olarak görünse de iş tanımı basittir, güzellik merkezinde epilasyon ile alakalı bir bölüm varsa mesleki yeterlilik aranmaktadır.
Mesleki yeterliliği açacak olursak; Epilasyon işlemini gerçekleştirecek güzellik uzmanının kullandığı cihazlarla ilgili, kanun hükmünce belirlenmiş bu cihazları kullanabildiğine dair ustalık veya kalfalık belgesi aranmaktadır.
Bu belgeyi çeşitli kurum ve kuruluşlardan alabilirsiniz bunlar,
Üniversitelerin ilgili bölümlerinden alınan diploma.
M.Y.K (Mesleki yeterlilik kurumu) dan alınan mesleki yeterlilik belgesi.
Mesleki ve Teknik okullardan mezun olduğuna dair bir belge yada diploma.

Bir diğer önemli husus ise yurt dışından alınan kullanım belgelerinin, mesleki yeterlilik kurumunca denklik olması gerekmektedir.

doğalgaz ustalık belgesi

Doğalgaz ustalık belgesini almak için Türkiye cumhuriyeti vatandaşı olmak, gireceği iki sınavdan en az iki ve üzeri puan almak, 4 adet fotoğraf, güncel ikametgah ve nüfus cüzdanı suretiyle sınav merkezlerine başvuru yapmaları gerekmektedir.
Sınava meslek eğitim merkezlerinde mezun olanların yanı sıra, Meslek liselerinin üç yıllık bölümünden mezun olanlar, ÜÇ yıl ve üzeri bu meslek kolunda çalıştığını belgeleyen evraklarının olması halinde bu sınava girmeye hak kazanırlar, Sınav iki aşamalı şekilde yapılmaktadır.
Birinci aşamada yazılı sınav, ikinci aşamada uygulamalı sınava tabi tutulan kişilerin başarılı olması halinde “doğalgaz ustalık belgesi” verilmektedir.

doğalgaz iç tesisat ustalık belgesi nasıl alınır, Mesleki yeterlilik kurumunun düzenlemiş olduğu sınavlardan başarılı olanlara doğalgaz iç tesisat belgesi verilir.Bu belgenin belirli dönemlerde yenilenmesi ve yeniden sınava girilmesi zorunluluğu vardır.
Bölgenize en yakın mesleki yeterlilik kurumuna veya bu kurumun yetkilendirdiği bir firmaya giderek detaylı bilgi alabilirsiniz.

Önemli bilgilendirme; doğalgaz ustalık belgesi ve kalfalık belgesi olmadan iş yeri açmanızda veya işletmenizde sıkıntı yaşayabilirsiniz bu sebeple mesleki yeterlilik kurumundan detaylı bilgi aldıktan sonra bu işlemlere başlamanız hem zamandan hemde maddi olarak size fayda sağlayacaktır.

kantin işletmeciliği ustalık belgesi

İnternet sitemiz üzerinden bizlere en çok yönelttiğiniz sorulardan bir tanesi kantin işletmeciliği ustalık belgesi hakkında bilgidir, bu yazımızda sizlere kantin işletmeciliği ustalık belgesi nasıl alınır, kimler bu belgeyi alabilir, Hangi şartlar ve sınavlar aranmaktadır bu konularda hakkında bilgiler vermeye çalışacağız.

kantin işletmeciliği ustalık belgesi nedir? ne işe yarar?
Kantin işletmesinde satış personellerinin; Profesyonel satış yapabilme, Kantinde satılan ürünlerin stok takibinin yapılması ve envanter olarak belge halinde tutulması amacıyla verilen belgeye denilmektedir.Herhangi bir yerde ana faaliyeti kantin işletmeciliği olan bir işletmede bulunması veya alınması zorunluluğu (Kiralama konusunu alt parağrafta açıklayacağız) vardır.
Bu belgeye sahip kişiler kantin işletmeciliği yapabilir veya her hangi bir kantinde işe girebilir, kantin işletmelerinde işe girecek kişilerde ustalık belgesinin bulunması tercih sebebi.
kantin işletmeciliği ustalık belgesinden önce aynı faaliyet konusunun “KALFALIK BELGESİ” ni almalısınız.Kalfalık belgesini aldıktan sonra ustalık belgesi sınavlarına girebilirsiniz.

kantin işletmeciliği ustalık belgesi için gerekli evraklar nelerdir?
Güncel Sabıka kaydı
İkametgah (geçerli sayılması için en geç 6 ay önce alınmış olmalı)
Nüfus cüzdanı (geçerli sayılması için en geç 6 ay önce alınmış olmalı)
4 adet vesikalık fotoğraf
Kalfalık belgesi

kantin işletmeciliği ustalık belgesi sınav tarihi, sınav tarihleri ilgili kurumlarca iki hafta önceden haber verilmektedir.

kantin işletme belgesi kiralama; Son zamanlarda bu ustalık belgesini kiralayan kişi yada firmalar çıkmaktadır, Kantin işletmeciliğinde ustalık belgesi şartı zorunluluğu olması sebebiyle bu tip bir geçici çözüm üretildiği gözlenmektedir.

kantin işletmeciliği denklik belgesi; Denklik belgesi ve denkliği bu meslek konusunda en çok bilgi kirliliği olan ve bir türlü çözülemeyen sorunlardan bir tanesidir. Bu denklik belgesini alabilmek için en az BEŞ yıl kantin işletmeciliğinde “kalfalık belgesiyle” çalıştığını gösteren bir evrakla müracaat yapan kişiler denklik belgesini alıp ustalık belgesi sınavlarına girmeye hak kazanırlar.Ayrıca bir diğer önemli husus ise meslek lisesinin üç yıllık bölümünden mezun olduktan sonra mesleğinde girecekleri ustalık belgesi sınavından girip başarılı oldukları takdirde bu belge almaya hak kazanırlar

ÖNEMLİ NOT:Kantin işletmeciliği büyük dikkat, Özen ve kalite standartlarına uyulması gereken bir meslek koludur, Hizmet vereceğiniz kişilerin çocuklar olması sebebiyle yapacağınız en küçük hatada telafi edilemez sonuçlar doğurabilir.Bu bakımdan her zaman önceliğiniz para kazanmak yerine daha iyi nasıl hizmet verebilirim olmalıdır.
Kantin işletmenizde; Kullandığınız malzemenin son kullanım tarihi, Ürün kalitesi, Saklama koşulları, Kullandığınız ekipmanın ve işletmenin temizliği her zaman dikkat etmeniz gereken en önemli hususlar olmalıdır.

kalfalık belgesi

kalfalık belgesi nedir?
Kalfalık belgesine meslek eğitim merkezlerinde 2-3 yıl ilgili branşında eğitim görmüş veya o meslek dalında son iki yıldır çalıştığını ispat edebilecek adaylar kalfalık belgesi almak için sınavlara girmeye hak kazanırlar.Kalfalık belgesi almak için mesleki eğitim merkezine kayıt olup burada düzenlenen iki sınavdan başarılı olan kursiyerlere verilen belgeye kalfalık belgesi denilir.Buna ilave olarak bazı meslek gruplarında faaliyetine devam edebilmesi veya ilk iş yeri açılışında bulundurulması zorunlu olan belgedir.

kalfalık belgesi için ne kadar sigorta gerekli; Bilinen bir diğer yanlış bilgi de budur, Kalfalık belgesi almak için her hangi bir sigortalı çalışan sayısı aranmaz, Aranacak tek şey sınavlardan başarılı olarak ayrılmış kursiyer.

kalfalık belgesi 2018 yılı itibariyle kalfalık belgesi alması zorunlu hale getirilen meslek dallarına yenileri eklenmiştir.

kalfalık belgesi kaç yılda alınır; Kalfalık belgesi sınavlarına giren kişilerin sınavlarda başarılı olması takdirde aynı yıl içerisinde belgelerini almaktadır.Ancak buradaki en önemli husus ya mesleki eğitim merkezlerinde en az iki yıl eğitim görmek ve bu eğitimleri tamamladıktan sonra kalfalık sınavına girmeye hak kazanırlar.

kalfalık belgesi için gerekli evraklar nelerdir?
BAŞVURU DİLEKÇESİNİN ASLI
GÜNCEL NÜFUS CÜZDANI ÖRNEĞİ (Maksimum en son 6 ay önce alınmış olması gerekmektedir.6 ay önce alınan kabul edilmez)
GÜNCEL İKAMETGAH ÖRNEĞİ (Maksimum en son 6 ay önce alınmış olması gerekmektedir.6 ay önce alınan kabul edilmez)
3 ADET VESİKALIK FOTOĞRAF
TEK HEKİMDEN ALINACAK SAĞLIK RAPORU

kalfalık belgesi nasıl alınır 2018; Kalfalık sınavına giriş belgelerini alan şahıslar için sınav hazırlığı tamamlanmış olup sınav tarihlerini beklemeleri gerekmektedir.Kalfalık belgesi için sınavlar aynı yıl içerisinde üç defa (Şubat, Haziran, Eylül) yapılmaktadır.
Sınavlar yazılı ve uygulamalı olarak iki etaptan oluşmakta ve 5 lik puan sisteme göre yapılmaktadır.
Yazılı sınavlarda ;
-Mesleki bilgisayar
-Din kültürü
-Matematik ve mesleki matematik (Kalfalık branşında mesleki matematik ihtiyacı yoksa bunu göz önünde bulundurmayınız.)
-Kalite yönetimi
-İşletme bilgisi

Uygulamalı sınavlarda mesleki yeterliliğiniz ve becerilerinize alakalı olarak uygulamalı işler yapmanız istenir.
Her iki sınavdan 2 (İki) ve üzeri puan alanlara kalfalık belgesini almaya hak kazanırlar.

kalfalık belgesi ne işe yarar; Belirli mesleki gruplarda alınması ve en az bir kişinin bu belgeye sahip olunması zorunluluğu vardır.
Bu belgeyle birlikte iş yerlerinde “KALFA” olarak çalıştırabilirler.Türkiye Cumhuriyeti kanunları gereği Kalfa belgesi olmayan firma yada kişiler “KALFA” olarak çalışamazlar.

Elektrik ustalık belgesi nasıl alınır?

Ustalık belgesini almak için sınava girmeniz ve bu sınavlardan geçer puan almanız gerekmektedir.
Sınav yapan kurumlar milli eğitim bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş firmalardır.Bu firmalardan kurslara giderek, çırak belgesi daha sonra kalfalık belgesi en son olarak da ustalık belgesi alabilirsiniz.
Bir ilave daha yapacak olursak denklik göz önüne alınarak direk sınavlara girip başarılı olduğunuz takdirde ustalık belgesi almaya hak kazanırsınız.
Yine aynı şekilde meslek liseleri ve yüksek okulları bitiren kişilerde bu sınavlara girmeye hak kazanırlar.

Elektrik ustalık belgesi nasıl alınır istanbul ve izmir illerimizde bağlı Milli eğitim bakanlığına bağlı bulunan kurumlardan sınavlara girerek ustalık belgenizi alabilirsiniz.
Elektrik ustalık belgesi nasıl alınır 2018 yılı itibariyle bir çok iş kollarında çeşitli kanunlar çıkartılarak zorunlu hale getirilmiştir, bu zorunluluk sebebiyle belge alma mecburiyeti bulunmaktadır.Ustalık belgesi olmadan çalışan kişilere ilave olarak yine aynı şekilde bu personelleri çalıştıran firmalara da cezai yaptırımlar verileceği duyurulmuştur.
Değerli esnaf ve çalışan arkadaşlarım Şunun altını çizmekte yarar var, Artık ülkemizde her şey değişmekte ve gelişen dünyaya ayak uydurarak bireysel ve firma olarak kendimizi geliştirmeye ve eğitmeye mecburuz.Bu şekilde uluslararası yeterliliğimiz artmakta ve mesleki bilgilerimiz devletimiz nezdinde yasal bir kimliğe bürünmektedir.

Elektrik ustalık belgesi sınav soruları ve cevapları her sene yapıldığı ile ve branşa göre değişiklik göstermektedir.
Ancak bu sınava girecek iş yeri sahipleri ve personellerin aklında bazı bilgilerin oturması amacıyla sizlere bir kaç tane soru ve cevap paylaşacağız.
Sorulara verilen cevaplar içerisinde doğru cevaplar kırmızı renk olarak belirtilmiştir.

SORU:Kıdem tazminatının başladığı tarih hangisidir?
CEVAP ŞIKLARI: a) İşe başlama tarihi  b) Bir ayını doldurunca  c) Üç ayını doldurunca  d) Hiç biri

SORU:İş verenin sorumluluğu hangisidir?
CEVAP ŞIKLARI: a) Ücret öder  b) İşçiyi korur  c) Eşit muamele yapar  d) Hepsi

SORU:Çalışma belgesinin diğer adı nedir?
CEVAP ŞIKLARI: a) Sağlık karnesi  B) Sigorta kartı  c) Bonservis  d) Sürücü belgesi

SORU:Bir iş yerinde greve hangi işçiler gidebilir?
CEVAP ŞIKLARI:  a) Topluca tüm işçiler  b) Yarısı gidebilir  c) Özel görevliler gidemez  d) Hiçbir işçi greve gidemez

SORU:Bir iş yerinde grev kararını kim alır?
CEVAP ŞIKLARI: a) İşçiler  b) İşçi ve sendika  c) Sendika  d) İş veren

SORU:Lokavt kararını kim alır?
CEVAP ŞIKLARI: a) Sendika b) İşçi sendikası  c) İş mahkemesi  d) İşveren

SORU:Envanter ne zaman yapılır?
CEVAP ŞIKLARI: a) Ayda bir  b) Üç ayda bir  c) Altı ayda bir  d) Yılda bir ve yılın sonunda

SORU:Envanter bir iş yerinin neyini ortaya koyar?
CEVAP ŞIKLARI:  a) Karını  b) Zararını  c) Stoktaki malı  d) Hepsi

Elektrik ustalık belgesi dersleri , sınava girecek kişilere göre iki kısma ayırmamız daha doğru olacaktır.

1-Meslek liseleri ve Meslek yüksek okulu mezunları için:
Arıza, Elektrik esasları, tesisatlar ve projeler, el becerisi, ustalık yeterliliği için uygulama, ölçme teknikleri, Elektrik Elektronik ve elektrik teknolojileri, kontroller, teknik resim analizi, meslek çizim

2-Denklik esasına göre yani direk sınava girecekler için yukarıdaki derslere ilave olarak:
Bilgisayar kullanımı, Kalite standartları, Din kültürü ve ahlak bilgisi, İşletme bilgisi, Mesleki matematik, Türkçe